Dane adresowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27

tel. (95) 765 22 05

fax. (95) 765 22 05

e-mail:
poradniachoszczno@wp.pl

Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od  730 do 1530

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie jest Dyrektor Poradni  z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, e-mail: poradniachoszczno@wp.pl .
  2. Dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie są zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  3. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  4. Dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologicznej będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  5. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie przysługuje prawo żądania od Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. Każdej osobie, która  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

 

Dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

 

Wytworzył:
Ewa Biba
(2010-09-17)
Udostępnił:
Ewa Biba
(2010-09-17 21:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Biba
(2018-07-03 09:58:20)