☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Słowa są najpotężniejszą bronią

„Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje"

R. Kipling

Wskazówki logopedyczne dla rodziców dzieci w wieku 0-6

Prawidłowy rozwój mowy dziecka


Rozwój mowy trwa kilka lat i przebiega etapami:

 • I okres - melodii (od urodzenia do 1 roku życia)

 • II okres - wyrazu (między 1 a 2 rokiem życia)

 • III okres - zdania (między 2 a 3 rokiem życia)

 • IV okres - swoistej mowy dziecięcej (od 3 do 7 lat).

Każde dziecko ma indywidualne tempo rozwoju mowy. Niejednakowa jest też kolejność pojawiania się poszczególnych głosek. Należy pamiętać, że opóźnienie w ramach poszczególnych etapów rozwoju nie powinno przekraczać kilku miesięcy.

Normy rozwojowe:

 • 2-3 miesiąc życia - głużenie (odruchowe dźwięki gardłowe, najczęściej przypominające k, g, eh).

 • 6-7 miesiąc życia - gaworzenie (świadome powtarzanie dźwięków zasłyszanych od otoczenia, najczęściej są to sylaby).

 • 7-9 miesiąc życia - pierwsze reakcje na wołanie po imieniu, proste polecenia i zakazy.

Koniec pierwszego roku życia - moment, w którym dziecko rozumie, że otaczający ludzie i przedmioty mają swoje nazwy; pierwsze wyrazy (zwykle mama, tata, baba).

 • 13 - 18 miesiąc życia - opanowanie elementarnego zasobu słów (określających osoby i przedmioty z najbliższego otoczenia); wyrazy są wymawiane zwykle w formie pierwszej lub ostatniej sylaby (np. kot-ot); pierwsze łączenie dwóch wyrazów.

 • około 2 roku życia - pierwsze proste zdania.

 • około 2 i pół lat - używanie zaimka „Ja"

 • około 3 roku życia - zdania dłuższe (złożone z 4-5 słów); dziecko używa wszystkie samogłoski a ze spółgłosek: p, pi, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, 1, li, ś, ź, ć, dź, ń, j, ł, k, ki, g, gi, eh, chi.

 • w wieku 4 lat - umiejętność opowiadania bajki, zdarzenia, wymawianie s, z, c, dz.

 • w wieku 5-6 lat - pojawienie się sz, ż, cz, dż, r.

Wymowa dziecka 6-letniego powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym, a w wieku 7 lat również prawidłowa pod względem gramatycznym.


RODZICU!

Aby rozwój mowy u Twojego dziecka przebiegał prawidłowo:

 • Mów wolno, wyraźnie, z zachowaniem odpowiedniej intonacji i modulacji głosu, właściwej mimiki i gestykulacji.

 • Nie używaj tzw. „języka dziecięcego".

 • Od pierwszego dnia życia mów do dziecka jak najczęściej i wynagradzaj jego aktywność w zakresie „rozmowy" głosem, uśmiechem, przytuleniem, kontaktem wzrokowym itp.

 • Dziecko musi poznać mechanizm mowy poruszając językiem, wargami... Bardzo ważne więc, by przyswoiło sobie takie umiejętności jako ssanie, lizanie, żucie i gryzienie oraz dmuchanie.

 • Jak najczęściej śpiewaj dziecku, wprowadzaj zabawy z elementami śpiewu, gestu, ruchu i tańca.

 • Baw się z dzieckiem w „szeptanki", by zwiększyć zakres ekspresji mowy.

 • Dbaj o stan zdrowia dziecka, szczególnie o górne drogi oddechowe i uszy, ponieważ często przyczynami wad wymowy są: niedosłuch, nieprawidłowa budowa narządów mowy (m.in. wady zgryzu, uzębienia, rozszczepy warg, podniebienia, skrócone wędzidełko języka), trudności w oddychaniu przez nos, przerost trzeciego migdałka.

 • Prawidłowemu rozwojowi narządów mowy sprzyja karmienie piersią przez pierwszy rok życia, a butelką nie dłużej niż do 2 lat.

 • Ucz wierszyków, rymowanek, wyliczanek i wspólnie z dzieckiem je recytuj.

 • Opowiadaj i czytaj bajki (odpowiednie do wieku dziecka).

 • Wprowadzając nowe słowa, wyjaśnij ich znaczenie.

 • Świadomie zadecyduj, ile czasu i jakie programy w telewizji i z kaset video może oglądać dziecko. Staraj się oglądać je razem z dzieckiem, gdyż im mniejsze, tym mniej rozumie z tego co ogląda i wymaga tłumaczenia treści na bieżąco. Ze starszym należy podyskutować po emisji programu.

 • Przedwcześnie nie ucz dziecka języka obcego.

 • Zachęcaj do zabaw ruchowych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, malowania, rysowania, lepienia itp.

 • Gdy dziecko mówi do Ciebie, odwróć się w jego stronę i słuchaj uważnie. Podtrzymuj jego opowiadanie przez stosowne pytania i odpowiedzi.

 • Zawsze odpowiadaj na pytania.

 • Angażuj dziecko w rozwiązywanie prostych problemów, zadając pytania, proponując różne rozwiązania, proś o wyrażanie swojej opinii.

 • Ułatwiaj dziecku jak najczęstsze kontakty z innymi dziećmi, by zwiększyć jego umiejętności językowe i społeczne.

 • Nie zmuszaj dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania mowy, ponieważ zaburza to funkcjonowanie mechanizmu mowy i może prowadzić do jąkania.

 • Nie poprawiaj błędów dziecka wprost. Powtórz to co powiedziało , ale prawidłowo.

 • Nie wymagaj zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek, ponieważ dziecko zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać i wymawiać nieprawidłowo.

 • Nie zawstydzaj i nie karaj dziecka za nieprawidłową wymowę.

 • Obserwuj, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo. Jeśli odczuwasz niepokój, zasięgnij porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub logopedycznej

Porady logopedyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • usługi są bezpłatne i dobrowolne,

 • nie jest wymagane skierowanie od lekarza,

 • konieczność zgłaszania się z dziećmi rodziców lub prawnych opiekunów,

 • placówka oświatowa,

 • termin przyjęcia należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie
   

Wytworzył:
Małgorzata Kapela
Udostępnił:
Ewa Biba
(2011-11-04 23:14:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Biba
(2011-11-04 23:20:13)
 
liczba odwiedzin: 156525

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X