☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania i kompetencje

Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaDyrektor jednostki : Wiesława Zott

Tel: 095-765-22-05

e-mail : poradniachoszczno@wp.pl

Organem prowadzącym Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna jest Powiat Choszczeński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zadania jednostki :

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 4. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 5. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 6. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 8. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

Poradnia realizuje powyższe zadania poprzez :

 1. diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami w zakresie realizacji wymagań stawianych przez szkołę i środowisko wychowawcze, kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 2. konsultacje, mediacje, działalność informacyjną, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe, interwencje w środowisku ucznia, logopedyczne - dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 3. terapię i psychoedukację - prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w stosunku do dzieci, młodzieży i rodziców, a w szczególności :

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

  • warsztaty i treningi umiejętności życiowych,

  • terapię logopedyczną,

  • terapię rodzin,

  • terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 4. działalność profilaktyczną tj. popularyzuje wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i oświatę zdrowotną poprzez

  prelekcje, szkolenia, inicjuje różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

  dziecka.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kapela
Udostępnił:
Ewa Biba
(2011-06-10 16:25:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Biba
(2019-10-02 09:33:27)
 
liczba odwiedzin: 156527

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X