☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawa prawna działania

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA


Podstawę prawną działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie stanowią następujące przepisy:

1)  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2015.2156 j.t.).

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1379).

3)  Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199).

4) Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2002.223.1869 z późn. zmianami).

5)  Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013r. Nr 85, poz.532).

6)  Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014.1157).

7)  Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 z 2008r. poz. 1072).

8)  Rozporządzenie MEN z 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013.1257).

9)  Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015.1113).

Wytworzył:
Wiesława Zott
Udostępnił:
Ewa Biba
(2011-06-09 14:00:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Biba
(2017-02-22 11:47:30)
 
liczba odwiedzin: 156529

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X