☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyrektor jednostki: Wiesława Zott

Tel: 095-765-22-05
 
e-mail: poradniachoszczno@wp.pl
              
Zwierzchnikiem służbowym wobec dyrektora pani Wiesława Zott, jest Starosta Choszczeński, pod kątem nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 
Dyrektor przyjmuje interesantów w siedzibie jednostki przy ul. Chrobrego 27 w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00.
Interesantów w sprawie skarg i wniosków w środy w godzinach od 13.00 do 15.00

Do zadań dyrektora jednostki należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością psychologiczno-pedagogiczną,
  2. organizowanie całości pracy psychologiczno-pedagogicznej,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,
  5. dysponowanie środkami finansowymi poradni i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  6. zatrudnianie pracowników psychologiczno-pedagogicznych i innych pracowników poradni,
  7. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom psychologiczno-pedagogicznym i innym pracownikom poradni,
  8. występowanie z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla pracowników psychologiczno-pedagogicznych i innych pracowników poradni, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji związkowych,
  9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Dyrektor poradni ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 

Wytworzył:
Ewa Biba
(2010-09-17)
Udostępnił:
Ewa Biba
(2010-09-17 21:57:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Biba
(2019-12-20 13:22:02)
 
liczba odwiedzin: 156533

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X