☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27

tel. (95) 765 22 05

fax. (95) 765 22 05

e-mail:
poradniachoszczno@wp.pl

Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od  730 do 1530

 

KOMUNIKAT

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie

od dnia 04.05.2020r. wznawia działalność stacjonarną

w zakresie diagnoz w bezpośrednim kontakcie z klientem.

 

            W pierwszej kolejności wyznaczane będą terminy badań dla uczniów, którzy winni uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

 

            W dalszym ciągu pracownicy poradni dostępni są dla dzieci, uczniów i rodziców za pośrednictwem poczty mailowej, telefonu, środków komunikacji elektronicznej. Tą drogą można także przesłać niezbędną dokumentację do badań.

 

Telefon 95 765 22-05 codziennie w godz. 8.00-15.00

Email: poradniachoszczno@wp.pl

 

            W okresie stanu epidemii zostały zmienione procedury przyjmowania klientów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z usług poradni.

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOSZCZNIE  NA CZAS PANDEMII

 1. Wszelkie wizyty w poradni należy zgłaszać poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem lub bezpośrednio z psychologiem/pedagogiem.
 2. Na terenie poradni przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe. Przed badaniem rodzic składa oświadczenie, że on i dziecko nie są objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym.

Przy wejściu do poradni będzie sprawdzana temperatura dziecka i rodzica.

Dzieci zakatarzone, kaszlące z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane do poradni, a wizyta zostanie odwołana.

 1. Podczas telefonicznego umawiania wizyty w poradni rodzic jest informowany o obowiązujących procedurach wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Warunkiem przyjęcia dziecka w poradni jest wyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie osobistych  środków ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych.
 2. W trakcie badania w gabinecie pozostaje jedynie dziecko. W tym czasie rodzic pozostaje poza poradnią i jest w kontakcie telefonicznym z diagnostą.

Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych i wymagających obecności rodzica.

 1. Zgłaszając się do poradni (po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty) należy zaopatrzyć siebie i dziecko w osłonę nosa i ust (najlepiej maseczki), a w miarę możliwości i potrzeb także jednorazowe rękawice ochronne. Dziecko winno być wyposażone we własne przybory piśmienne. Prosimy by dzieci nie zabierały ze sobą zabawek.
 2. Przed wejściem do poradni należy zdezynfekować ręce. W gabinecie pedagoga/psychologa na czas badania dziecko będzie wyposażone w przyłbicę, będzie istniała możliwość dezynfekowania rąk oraz dezynfekowania używanych pomocy, a przed i po badaniu gabinet będzie wietrzony.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie jest Dyrektor Poradni  z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, e-mail: poradniachoszczno@wp.pl .
 2. Dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie są zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 3. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 4. Dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologicznej będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie przysługuje prawo żądania od Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Każdej osobie, która  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

 

Dane osobowe przetwarzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

 

Wytworzył:
Ewa Biba
(2010-09-17)
Udostępnił:
Biba Ewa
(2010-09-17 21:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Biba Ewa
(2022-08-05 10:35:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 93680